Republička obuka u cilju povećanja digitalnih kompetencija nastavnika

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja oformio je Republičku radnu grupu voditelja za obuku sa ciljem povećanja digitalnih kompetencija nastavnika. Polaznici obuke su bili nastavnici koji nemaju zadovoljavajući nivo informatičkog znanja koja su potrebna u savladavanju sve većih digitalnih obaveza u svakodnevnom radu u školama. Zadatak Republičke radne grupe, sastavljen od voditelja seminara je bio da tokom oktobra 2019. godine obuči 3.600 nastavnika u celoj Srbiji prema projektnoj aktivnosti propisanoj od strane Zavoda. Jedna grupa polaznika je imala seminar u OŠ „Servo Mihalj“ u Zrenjaninu gde je bilo 16 polaznika. Voditelj ove obuke ispred Zavoda je bio Arpad Pastor. Obuka se sastojala od predavanja i vežbi u jednom danu, dok je ostatak bio online na platformi za elektronsku učenje ZUOV-a. Ova obuka je bila održana 26. oktobra.

Polaznici iz OŠ „Servo Mihalj“ Zrenjanin i OŠ „Bratstvo“ Zrenjanin

Noć istraživača 2019.

U Kikindi, u Centru za stručno usavršavanje, u okviru manifestacije „Noć istraživača“, u sredu, 25. oktobra, su održane radionice iz informatike – uvođenje dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u svet programiranja i učenja logičkog načina razmišljanja. Realizatori: Arpad Pastor, profesor informatike, OŠ „Sveti Sava“, Kikinda i Tanja Radovanov, profesor informatike, Ekonomsko-trgovinska škola, Kikinda.

Obuke u sklopu projekta „8000 digitalnih učionica“

Ministarstvo prosvete u saradnji sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja realizuje projekat i ove godine ali sad pod nazivom „8000 digitalnih učionica“ koji je namenjen osnovnim školama. U ovom projektu učestvuju 8000 nastavnika koji predaju u prvom, drugo, petom ili šestom razredu. Obuke su održane na različitim lokacijama za nastavnike iz škola sa teritorije celog Banata i Bačke koje pripadaju Školskoj upravi Zrenjanin. mesta održavanja obuka su bile:

   • OŠ „Čeh Karolj“ Ada – jul
   • OŠ „Dr Đorđe Joanović“ Novo Miloševo – jul
   • OŠ „Servo Mihalj“ Zrenjanin – avgust
   • OŠ „Dositej Obradović“ Zrenjanin – avgust

U toku dvodnevne obuke nastavnici su savladali kako da koriste digitalnu opremu i kako da koriste novi digitalni nastavni materijal koji prati sve nove udžbenike za prvi, drugi, peti i šesti razred. Kruna ovog projekta je podela digitalne opreme. Oprema se sastoji od laptop računara i projektora sa pratećom opremom. Ovim projektom se želi postići intenzivnija upotreba IKT alata u nastavi. Navedene obuke je držao sertifikovani voditelj Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Arpad Pastor.

1. grupa polaznika

2. grupa polaznika

3. grupa polaznika

4. grupa polaznika

Obuke u sklopu projekta „2000 digitalnih učionica“

Ministarstvo prosvete u saradnji sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja realizuje projekat „2000 digitalnih učionica“ koji je namenjen osnovnim školama. U ovom projektu učestvuju 2000 nastavnika koji predaju u prvom ili petom razredu. Obuke su održane u OŠ „Sveti Sava“ iz Kikinde za nastavnike iz škola sa teritorije celog Banata koje pripadaju Školskoj upravi Zrenjanin. U toku dvodnevne obuke nastavnici su savladali kako da koriste digitalnu opremu i kako da koriste novi digitalni nastavni materijal koji prati sve nove udžbenike za prvi i peti razred. Kruna ovog projekta je podela digitalne opreme. Naime svaki nastavnik, učesnik projekta  dobio je komplet opreme za uspešan rad u školi. Oprema se sastoji od laptop računara i projektora sa pratećom opremom. Ovim projektom se želi postići intenzivnija upotreba IKT alata u nastavi kako bi nove generacije učenika što bolje prihvatila izazove koje donosi informatička revolucija. Obuke u OŠ „Sveti Sava“ je držao sertifikovani voditelj Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Arpad Pastor.

1. grupa polaznika

2. grupa polaznika

Noć istraživača 2018.

KiKodKlub je u sklopu manifestacije Noć istraživača 2018. održao tri radionice za različite uzraste učenika.

 1. radionica se odnosila na predškolsku decu sa nazivom:  Vatrogasac na zadatku.
  Na ovoj radionici su 20+ mališana oprobala svoje prve programerske korake pomažući vatrogascu da ugasi požar. Kroz ovu programersku igricu deca su rešavala zadatke pomoću logike i algoritamskog načina razmišljanja. Ovo je veoma važno razvijati kod dece još u ranom uzrastu.
 2. radionica je bila namenjena za učenike nižih razreda osnovne škole pod nazivom: Gusar i njegovo blago.
  Ovde su 20+ učenika imali prilike da upoznaju i rešavaju složenije probleme kroz zanimljive zadatke u sklopu igrice. Kao i u prethodnoj radionici i ovde se razvijala logika i algoritamski način razmišljanja.
 3. radionica je bila namenjena za učenike srednje škole pod nazivom: Osnovni koraci u programskom jeziku Python.
  Ova radionica je bila najposećenija i obuhvatila je 30+ učenika. Učenici su bili upoznati sa osnovnim programerskim komandama u Pythonu koji čine okosnicu programa koje koristimo u svakodnevnom životu.

Sve tri radionice su vodili instruktori KiKodKlub-a Tanja Radovanov i Arpad Pastor.

Prolećni kamp Ki.Kod.Kluba 2018.

U toku maja meseca, programerski klub Centra za stručno usavršavanje održao je radionice programiranja mBot robota i izradu/programiranje semafora pomoću arduino interfejsa. Ova radionica je održana u sklopu realizacije projekta pod nazivom Prolećni kamp Ki.Kod.Klub koji je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. U programiranju robota učestvovali su učenici petih razreda OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Dr Boško Vrebalov“ iz Melenaca, dok su učenici osmih razreda OŠ „Žarko Zrenjanin“ izradili i programirali semafor uz pomoć arduina. Sve smo to uspeli uz saradnju nastavnika tehničkog obrazovanja Vesne Hrnjak, Milana Antonića, Gorana Gojkova i nastavnice informatike Sanje Rackov. Ove aktivnosti osmišljene su kao podrška predmetu Tehničko i informatičko obrazovanje koji u sklopu nastavnog plana ima za temu Upravljanje hardverom pomoću računara.

Stariji učenici upoznali su se sa teorijom električnih kola, primenili znanje iz Omovog zakona i kreirali osvetljenje koje je potrebno za funkcionisanje semafora. Posle izrade semafora pristupili su programiranju kako bi on radio kako treba po pravilima saobraćaja. Na ovom upravljanju semafora učenici su stekli osnovna znanja iz programiranja i videli kako to rade njihove starije kolege, profesionalci u fabrikama za izradu semafora. Ovim smo spojili teoriju i praksu, i pokazali učenicima kako je izrada i samo upravljanje semaforom veoma lako. Možda smo nekog zaintrigirali da u budućnosti postane programer.

Mlađi učenici su se upoznali sa mBot robotom, njegovim osnovnim delovima, motorima, senzorima, portovima i njegovom upravljačkom jedinicom. Ovaj robot se programira pomoću softvera prilagođenom za njihov uzrast pod nazivom mBlock. Polaznici radionice su imali prilike da vide i sami programiraju robota, nateraju ga da: svetli razilčitim bojama u različitim vremenskim intervalima, svira različite kompozicije, kreće se po zadatoj putanji, koristi svoja čula, senzore za svetlo, daljinu i boje. U programima vrednosti koje su senzori slali upravljačkoj jedinici robota omogućavali su njegovo pravovremeno reagovanje kako ne bi naleteo na zid i na vreme izbegavao prepreke koje su se pojavljivale pred njim prilikom kretanja. Svi primeri programa su bili povezani sa njihovom praktičnom primenom u svakodnevnom životu.

Prilikom ovih radionica mlađi i stariji učenici koristili su znanja iz različitih oblasti i to: fizika, elektrotehnika, mašinstvo, informatika, matematika i engleski jezik, koje čine okosnicu nove naučne discipline STEM. Radionicu su održali instruktori Ki.Kod.Kluba profesori informatike Tanja Radovanov i Arpad Pastor.

Svako od učesnika radionice je napisao jedan program uz podršku i analizu programskog koda od strane ostalih drugara i instruktora.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Noć istraživača 2017 – Radionica Moja prva Android aplikacija

Evropska noć istraživača je događaj posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu i održava se svake godine širom Evrope. Ove godine Noć istraživača se održao u petak, 29. septembra, u preko 250 gradova. Centar za stručno usavršavanje Kikinda organizovao je manifestaciju i u Kikindi. Osam radionica održano je u prostorijama CSU Kikinda, uz prisustvo više od 500 učenika osnovnih i srednjih škola iz Kikinde i okolnih sela.

Naš programerski klub je organizovao radionicu Moja prva Android aplikacija. Kroz ovu radionicu učenici su izradili aplikaciju o Srbiji i susednim državama. Svakoj državi smo dodali zastavu, naziv glavnog grada i himnu. Polaznici ove radionice su videli kako lako mogu i sami da izrade jednu jednostavnu, ali atraktivnu aplikaciju. Naučili su kako se pravi instalacioni fajl aplikacije i kako se postavlja na telefon ili tablet.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Aktivnosti Ki.Kod.Klub-a u sklopu manifestacije Naučni kamion

Uz moto „Istraži, prikaži, znanje potraži“, Kikinda je od 21. do 25. juna bila domaćin zanimljivog edukativnog karavana pod nazivom „Naučni kamion Noći istraživača“. Organizator ovog Naučnog kamiona je Centar za promociju nauke i Centar za stručno usavršavanje Kikinda. Tih vrelih 5 dana bili su obogaćeni naučnim dešavanjima iz različitih oblasti. Ki.Kod.Klub je bio jedan od saradnika ove manifestacije organizujući tri radionice za znatiželjne mališane.

Prva radionica po redu je bila u petak, 23. juna, u prepodnevnim satima za naše najmlađe učesnike kampa, decu iz Predškolske ustanove Dragoljub Udicki. Mali programeri su uz pomoć tableta i instrukcije instruktora rešavali jednostavne programerske korake pomoću igrice. Mališani su oduševljeno i veoma lako savladavali osnovne programerske korake kroz igru, neshvatajući da usput i uče.

Druga radionica po redu se odvijala zadnjeg dana manifestacije. Polaznici te radionice su bili učenici od 3. do 6. razreda osnovne škole. Oko 40 učenika je aktivno učestvovalo u izradi programa pomoću kojih se upravljao robot. Polaznici su bili upoznati sa mBot robotom, njegovim osnovnim delovima, motorima, senzorima, portovima i njegovom upravljačkom jedinicom. Robot je bio „nateran“ od malih softverskih inženjera da svetli razilčitim bojama u različitim vremenskim intervalima, svira različite kompozicije, kreće se po zadatoj putanji, koristi svoja čula, senzore za svetlo, daljinu i boje. Svi primeri programa koji su rađeni bili su povezani sa njihovom praktičnom primenom u svakodnevnom životu. Kroz ovu radionici im je pokazano kako jednostavno mogu programirati robota, i da već sad u ovom uzrastu mogu rešavati probleme koje rešavaju programeri po fabrikama u celom svetu.

Treća radionica je bila nastavak prethodne, gde su učenici pomoću igrice na tabletima upravljali robotom koji je morao da izvrši određeni zadatak. Učenici su samostalno učestvovali u izradi programa koji je u igrici robot izvršavao. Pomoću ove igrice polaznici su savladavali ozbiljnije programerske korake.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Sve ove radionice su bazirane da se učenicima približi programiranje i način razmišljanja koji je potreban za izradu različitih programa. Sve ovo je upakovanu kroz igrice ili prilagođen softver njihovom uzrastu gde oni kroz zabava krupnim koracima kroče u progamerski svet, a da toga nisu ni svesni. Sve aktivnosti su se odvijali pred budnim okom instruktora programerskog kluba za decu, Tanje Radovanov i Arpada Pastora.

Prolećni kamp Ki.Kod.Kluba 2017.

U toku maja meseca, programerski klub Centra za stručno usavršavanje održao je radionice programiranja mBot robota. Ova radionica je održana u sklopu realizacije projekta pod nazivom Prolećni kamp Ki.Kod.Klub koji je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. U programiranju robota učestvovali su učenici sedmih razreda OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Žarko Zrenjanin“, OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Jovan Popović“ i OŠ „Dr Boško Vrebalov“ iz Melenaca, sa nastavnicima tehničkog obrazovanja. Ove aktivnosti programiranja robota osmišljene su kao podrška predmetu Tehničko i informatičko obrazovanje koji u sklopu nastavnog plana ima za temu Upravljanje hardverom pomoću računara.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Učenici su se upoznali sa mBot robotom, njegovim osnovnim delovima, motorima, senzorima, portovima i njegovom upravljačkom jedinicom. Ovaj robot se programira pomoću softvera prilagođenom za njihov uzrast pod nazivom mBlock, koji je u osnovi identičan Scratchu, koji se uveliko koristi u svetu za obuke iz programiranja u školama. Polaznici radionice su imali prilike da vide i sami programiraju robota, nateraju ga da: svetli razilčitim bojama u različitim vremenskim intervalima, svira različite kompozicije, kreće se po zadatoj putanji, koristi svoja čula, senzore za svetlo, daljinu i boje. U programima vrednosti koje su senzori slali upravljačkoj jedinici robota omogućavali su njegovo pravovremeno reagovanje kako ne bi naleteo na zid i na vreme izbegavao prepreke koje su se pojavljivale pred njim prilikom kretanja. Najsloženiji program je bio zadavanje kretanja robota po zadatoj crnoj liniji, gde robot koristi svoj senzor za boje, što su učenici sa lakoćom savladali i razumeli. Svi primeri programa su bili povezani sa njihovom praktičnom primenom u svakodnevnom životu. Kroz ovu radionici im je pokazano kako jednostavno mogu programirati robota, i da već sad u ovom uzrastu mogu rešavati probleme koje rešavaju inženjeri i programeri po fabrikama u celom svetu. Prilikom upravljanja robotom korištena su znanja iz različitih oblasti i to: fizika, elektrotehnika, mašinstvo, informatika, matematika i engleski jezik, koje čine okosnicu nove naučne discipline STEM. Radionicu su održali instruktori Ki.Kod.Kluba profesori informatike Tanja Radovanov i Arpad Pastor.

U sklopu Prolećnog kampa Ki.Kod.Kluba:

 • učestvovalo je 300+ učenika,
 • napisano je 350+ programa i
 • izvršeno je 2800+ linija koda.

Robot je pažljivo izvršavao svaku liniju koda koji su mladi programeri napisali .

Svako od učesnika radionice je napisao jedan program uz podršku i analizu programskog koda od strane ostalih drugara i instruktora.

Radionica programiranja ScratchJr #3.1 & #3.2

U sredu, 5. i 19. aprila, instruktori Ki.Kod.Klub-a, programerskog kluba Centra za stručno usavršavanje Kikinda, održali su nove dve radionice u sklopu promocije programiranja u OŠ „Sveti Sava“. Na času informatike učenici III2, sa učiteljicom Gordanom Rackov, upoznali su se sa programskim jezikom ScratchJr. Ovaj programski jezik je prilagođen uzrastu dece od 5 do 11 godina pomoću kojeg veoma lako mogu savladati programerske korake. Učenici su sa lakoćom shvatali logički i algoritamski način razmišljanja programera.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

%d bloggers like this: