Category Archives: Vesti

Obuke u sklopu projekta „2000 digitalnih učionica“

Ministarstvo prosvete u saradnji sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja realizuje projekat „2000 digitalnih učionica“ koji je namenjen osnovnim školama. U ovom projektu učestvuju 2000 nastavnika koji predaju u prvom ili petom razredu. Obuke su održane u OŠ „Sveti Sava“ iz Kikinde za nastavnike iz škola sa teritorije celog Banata koje pripadaju Školskoj upravi Zrenjanin. U toku dvodnevne obuke nastavnici su savladali kako da koriste digitalnu opremu i kako da koriste novi digitalni nastavni materijal koji prati sve nove udžbenike za prvi i peti razred. Kruna ovog projekta je podela digitalne opreme. Naime svaki nastavnik, učesnik projekta  dobio je komplet opreme za uspešan rad u školi. Oprema se sastoji od laptop računara i projektora sa pratećom opremom. Ovim projektom se želi postići intenzivnija upotreba IKT alata u nastavi kako bi nove generacije učenika što bolje prihvatila izazove koje donosi informatička revolucija. Obuke u OŠ „Sveti Sava“ je držao sertifikovani voditelj Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Arpad Pastor.

1. grupa polaznika

2. grupa polaznika

Noć istraživača 2018.

KiKodKlub je u sklopu manifestacije Noć istraživača 2018. održao tri radionice za različite uzraste učenika.

 1. radionica se odnosila na predškolsku decu sa nazivom:  Vatrogasac na zadatku.
  Na ovoj radionici su 20+ mališana oprobala svoje prve programerske korake pomažući vatrogascu da ugasi požar. Kroz ovu programersku igricu deca su rešavala zadatke pomoću logike i algoritamskog načina razmišljanja. Ovo je veoma važno razvijati kod dece još u ranom uzrastu.
 2. radionica je bila namenjena za učenike nižih razreda osnovne škole pod nazivom: Gusar i njegovo blago.
  Ovde su 20+ učenika imali prilike da upoznaju i rešavaju složenije probleme kroz zanimljive zadatke u sklopu igrice. Kao i u prethodnoj radionici i ovde se razvijala logika i algoritamski način razmišljanja.
 3. radionica je bila namenjena za učenike srednje škole pod nazivom: Osnovni koraci u programskom jeziku Python.
  Ova radionica je bila najposećenija i obuhvatila je 30+ učenika. Učenici su bili upoznati sa osnovnim programerskim komandama u Pythonu koji čine okosnicu programa koje koristimo u svakodnevnom životu.

Sve tri radionice su vodili instruktori KiKodKlub-a Tanja Radovanov i Arpad Pastor.

Prolećni kamp Ki.Kod.Kluba 2018.

U toku maja meseca, programerski klub Centra za stručno usavršavanje održao je radionice programiranja mBot robota i izradu/programiranje semafora pomoću arduino interfejsa. Ova radionica je održana u sklopu realizacije projekta pod nazivom Prolećni kamp Ki.Kod.Klub koji je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. U programiranju robota učestvovali su učenici petih razreda OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Dr Boško Vrebalov“ iz Melenaca, dok su učenici osmih razreda OŠ „Žarko Zrenjanin“ izradili i programirali semafor uz pomoć arduina. Sve smo to uspeli uz saradnju nastavnika tehničkog obrazovanja Vesne Hrnjak, Milana Antonića, Gorana Gojkova i nastavnice informatike Sanje Rackov. Ove aktivnosti osmišljene su kao podrška predmetu Tehničko i informatičko obrazovanje koji u sklopu nastavnog plana ima za temu Upravljanje hardverom pomoću računara.

Stariji učenici upoznali su se sa teorijom električnih kola, primenili znanje iz Omovog zakona i kreirali osvetljenje koje je potrebno za funkcionisanje semafora. Posle izrade semafora pristupili su programiranju kako bi on radio kako treba po pravilima saobraćaja. Na ovom upravljanju semafora učenici su stekli osnovna znanja iz programiranja i videli kako to rade njihove starije kolege, profesionalci u fabrikama za izradu semafora. Ovim smo spojili teoriju i praksu, i pokazali učenicima kako je izrada i samo upravljanje semaforom veoma lako. Možda smo nekog zaintrigirali da u budućnosti postane programer.

Mlađi učenici su se upoznali sa mBot robotom, njegovim osnovnim delovima, motorima, senzorima, portovima i njegovom upravljačkom jedinicom. Ovaj robot se programira pomoću softvera prilagođenom za njihov uzrast pod nazivom mBlock. Polaznici radionice su imali prilike da vide i sami programiraju robota, nateraju ga da: svetli razilčitim bojama u različitim vremenskim intervalima, svira različite kompozicije, kreće se po zadatoj putanji, koristi svoja čula, senzore za svetlo, daljinu i boje. U programima vrednosti koje su senzori slali upravljačkoj jedinici robota omogućavali su njegovo pravovremeno reagovanje kako ne bi naleteo na zid i na vreme izbegavao prepreke koje su se pojavljivale pred njim prilikom kretanja. Svi primeri programa su bili povezani sa njihovom praktičnom primenom u svakodnevnom životu.

Prilikom ovih radionica mlađi i stariji učenici koristili su znanja iz različitih oblasti i to: fizika, elektrotehnika, mašinstvo, informatika, matematika i engleski jezik, koje čine okosnicu nove naučne discipline STEM. Radionicu su održali instruktori Ki.Kod.Kluba profesori informatike Tanja Radovanov i Arpad Pastor.

Svako od učesnika radionice je napisao jedan program uz podršku i analizu programskog koda od strane ostalih drugara i instruktora.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Noć istraživača 2017 – Radionica Moja prva Android aplikacija

Evropska noć istraživača je događaj posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu i održava se svake godine širom Evrope. Ove godine Noć istraživača se održao u petak, 29. septembra, u preko 250 gradova. Centar za stručno usavršavanje Kikinda organizovao je manifestaciju i u Kikindi. Osam radionica održano je u prostorijama CSU Kikinda, uz prisustvo više od 500 učenika osnovnih i srednjih škola iz Kikinde i okolnih sela.

Naš programerski klub je organizovao radionicu Moja prva Android aplikacija. Kroz ovu radionicu učenici su izradili aplikaciju o Srbiji i susednim državama. Svakoj državi smo dodali zastavu, naziv glavnog grada i himnu. Polaznici ove radionice su videli kako lako mogu i sami da izrade jednu jednostavnu, ali atraktivnu aplikaciju. Naučili su kako se pravi instalacioni fajl aplikacije i kako se postavlja na telefon ili tablet.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Aktivnosti Ki.Kod.Klub-a u sklopu manifestacije Naučni kamion

Uz moto „Istraži, prikaži, znanje potraži“, Kikinda je od 21. do 25. juna bila domaćin zanimljivog edukativnog karavana pod nazivom „Naučni kamion Noći istraživača“. Organizator ovog Naučnog kamiona je Centar za promociju nauke i Centar za stručno usavršavanje Kikinda. Tih vrelih 5 dana bili su obogaćeni naučnim dešavanjima iz različitih oblasti. Ki.Kod.Klub je bio jedan od saradnika ove manifestacije organizujući tri radionice za znatiželjne mališane.

Prva radionica po redu je bila u petak, 23. juna, u prepodnevnim satima za naše najmlađe učesnike kampa, decu iz Predškolske ustanove Dragoljub Udicki. Mali programeri su uz pomoć tableta i instrukcije instruktora rešavali jednostavne programerske korake pomoću igrice. Mališani su oduševljeno i veoma lako savladavali osnovne programerske korake kroz igru, neshvatajući da usput i uče.

Druga radionica po redu se odvijala zadnjeg dana manifestacije. Polaznici te radionice su bili učenici od 3. do 6. razreda osnovne škole. Oko 40 učenika je aktivno učestvovalo u izradi programa pomoću kojih se upravljao robot. Polaznici su bili upoznati sa mBot robotom, njegovim osnovnim delovima, motorima, senzorima, portovima i njegovom upravljačkom jedinicom. Robot je bio „nateran“ od malih softverskih inženjera da svetli razilčitim bojama u različitim vremenskim intervalima, svira različite kompozicije, kreće se po zadatoj putanji, koristi svoja čula, senzore za svetlo, daljinu i boje. Svi primeri programa koji su rađeni bili su povezani sa njihovom praktičnom primenom u svakodnevnom životu. Kroz ovu radionici im je pokazano kako jednostavno mogu programirati robota, i da već sad u ovom uzrastu mogu rešavati probleme koje rešavaju programeri po fabrikama u celom svetu.

Treća radionica je bila nastavak prethodne, gde su učenici pomoću igrice na tabletima upravljali robotom koji je morao da izvrši određeni zadatak. Učenici su samostalno učestvovali u izradi programa koji je u igrici robot izvršavao. Pomoću ove igrice polaznici su savladavali ozbiljnije programerske korake.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Sve ove radionice su bazirane da se učenicima približi programiranje i način razmišljanja koji je potreban za izradu različitih programa. Sve ovo je upakovanu kroz igrice ili prilagođen softver njihovom uzrastu gde oni kroz zabava krupnim koracima kroče u progamerski svet, a da toga nisu ni svesni. Sve aktivnosti su se odvijali pred budnim okom instruktora programerskog kluba za decu, Tanje Radovanov i Arpada Pastora.

Prolećni kamp Ki.Kod.Kluba 2017.

U toku maja meseca, programerski klub Centra za stručno usavršavanje održao je radionice programiranja mBot robota. Ova radionica je održana u sklopu realizacije projekta pod nazivom Prolećni kamp Ki.Kod.Klub koji je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. U programiranju robota učestvovali su učenici sedmih razreda OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Žarko Zrenjanin“, OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Jovan Popović“ i OŠ „Dr Boško Vrebalov“ iz Melenaca, sa nastavnicima tehničkog obrazovanja. Ove aktivnosti programiranja robota osmišljene su kao podrška predmetu Tehničko i informatičko obrazovanje koji u sklopu nastavnog plana ima za temu Upravljanje hardverom pomoću računara.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Učenici su se upoznali sa mBot robotom, njegovim osnovnim delovima, motorima, senzorima, portovima i njegovom upravljačkom jedinicom. Ovaj robot se programira pomoću softvera prilagođenom za njihov uzrast pod nazivom mBlock, koji je u osnovi identičan Scratchu, koji se uveliko koristi u svetu za obuke iz programiranja u školama. Polaznici radionice su imali prilike da vide i sami programiraju robota, nateraju ga da: svetli razilčitim bojama u različitim vremenskim intervalima, svira različite kompozicije, kreće se po zadatoj putanji, koristi svoja čula, senzore za svetlo, daljinu i boje. U programima vrednosti koje su senzori slali upravljačkoj jedinici robota omogućavali su njegovo pravovremeno reagovanje kako ne bi naleteo na zid i na vreme izbegavao prepreke koje su se pojavljivale pred njim prilikom kretanja. Najsloženiji program je bio zadavanje kretanja robota po zadatoj crnoj liniji, gde robot koristi svoj senzor za boje, što su učenici sa lakoćom savladali i razumeli. Svi primeri programa su bili povezani sa njihovom praktičnom primenom u svakodnevnom životu. Kroz ovu radionici im je pokazano kako jednostavno mogu programirati robota, i da već sad u ovom uzrastu mogu rešavati probleme koje rešavaju inženjeri i programeri po fabrikama u celom svetu. Prilikom upravljanja robotom korištena su znanja iz različitih oblasti i to: fizika, elektrotehnika, mašinstvo, informatika, matematika i engleski jezik, koje čine okosnicu nove naučne discipline STEM. Radionicu su održali instruktori Ki.Kod.Kluba profesori informatike Tanja Radovanov i Arpad Pastor.

U sklopu Prolećnog kampa Ki.Kod.Kluba:

 • učestvovalo je 300+ učenika,
 • napisano je 350+ programa i
 • izvršeno je 2800+ linija koda.

Robot je pažljivo izvršavao svaku liniju koda koji su mladi programeri napisali .

Svako od učesnika radionice je napisao jedan program uz podršku i analizu programskog koda od strane ostalih drugara i instruktora.

Radionica programiranja ScratchJr #3.1 & #3.2

U sredu, 5. i 19. aprila, instruktori Ki.Kod.Klub-a, programerskog kluba Centra za stručno usavršavanje Kikinda, održali su nove dve radionice u sklopu promocije programiranja u OŠ „Sveti Sava“. Na času informatike učenici III2, sa učiteljicom Gordanom Rackov, upoznali su se sa programskim jezikom ScratchJr. Ovaj programski jezik je prilagođen uzrastu dece od 5 do 11 godina pomoću kojeg veoma lako mogu savladati programerske korake. Učenici su sa lakoćom shvatali logički i algoritamski način razmišljanja programera.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Informatička obuka za penzionere i nezaposlene

Centar za stručno usavršavanje Kikinda organizuje informatičku obuku za penzionere i nezaposlene. Obuka je za polaznike besplatna a sve troškove snosi CSU Kikinda od sopstvenog prihoda. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim informatičkim pojmovima u računarskoj učionici Centra. Obuka će se izvoditi tokom aprila meseca i za realizaciju su zaduženi instruktori: profesor informatike Tanja Radovanov i profesor informatike Arpad Pastor. Cilj je da naši sugrađani savladaju osnovne radnje na računaru, organizaciju podataka na računaru, šta su folderi i fajlovi, otvore Google nalog, pošalju email, postave slike i video na svoj nalog, naprave poziv pomoću Skype-a, naprave nalog na Facebook-u i podese ga, kao i da nauče nešto o bezbednosti na internetu.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Radionica Ki.Kod.Kluba #2 – Makeblock robot

U utorak, 21. marta, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje, održane su tri radionice pod nazivom Programiranje Makeblock robota, u sklopu promocije programiranja. U radionicama je učestvovalo po jedno odelejnje 3. razreda iz tri kikindske škole, i to: OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Žarko Zrenjanin“ i OŠ „Vuk Karadžić“. Cilj ove radionice je bio upoznavanje sa delovima robota i njegovim fukcionisanjem, kao i da svako od polaznika napiše program koji je robot odmah na licu mesta izvršavao. Tako su učenici mogli da vide kako je lako programiranje uređaja koji izvršavaju njihove komande u ranom uzrastu, sve u cilju da se oslobode straha od programiranja. Na ovaj način spojili su znanje iz programiranje sa praksom i upravljali robotom, kao i inženjeri, programeri u fabrikama.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Učenici su upoznati i sa STEM-om, novom naučnom disciplinom koja obuhvata: nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Objašnjeni delovi robota, njegovi senzori, upravljačka jedinica i napajanje, kao i programerski jezik robota na praktičnim primerima. Tako je robot izvodio razne plesne tačke (kretajući se napred, nazad, levo i desno), svirao i svetleo u raznim bojama. Na ovaj način mali programeri su kroz zabavu i igru napravili svoje prve programerske korake u upravljanju mašinom. Radionicu je organizovao Ki.Kod.Klub, programerski klub Centra za stručno usavršavanje Kikinda čiji instruktori su profesori informatike Tanja Radovanov i Arpad Pastor. U sklopu ove radionice:

 • učestvovalo je 70+ učenika,
 • napisano je 90+ programa i
 • izvršeno je 700+ linija koda,

koji je iscrpljeni robot pažljivo slušao i izvršavao.

Svako od učesnika radionice je napisao barem jedan program uz podršku i analizu programskog koda od strane ostalih drugara i instruktora.

Promotivna radionica Ki.Kod.Kluba #1 – code.org

U Centru za stručno usavršavanje Kikinda u utorak, 7. marta, organizovana je prva promotivna radionica programerskog kluba KiKod Klub. Ove zabavne radionice održane su sa đacima 3. razreda OŠ „Jovan Popović“ i OŠ „Đura Jakšić“ u računarskoj učionici Centra. Nažalost učenici OŠ „Feješ Klara“ zbog ranije zakazanih obaveza nisu bili u mogućnosti da prisustvuju promociji. U drugom talasu aktivnosti kluba planirane su: OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Žarko Zrenjanin“ i OŠ „Sveti Sava“. Vatrenom krštenju kluba prisustvovalo je 40 mališana koji su napravili svoje prve programerske korake. Osnove programiranja i način razmišljanja prilikom programiranja mališani su savladavali kroz zabavu i igru. Na njihovo oduševljenje programerske zadatke su lako rešavali. Kada su nailazili na probleme oni su rešavani zajedno sa drugarima i instruktorima. Radionice su vodili instruktori KiKod Kluba: Tanja Radovanov i Arpad Pastor. Na kraju radionice učesnici su tvrdili: „Kad porastem biću programer!“ i pitali: „Kad se vidimo sledeći put?“.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

%d bloggers like this: